Nhóm sản phẩm miễn phí thiết kế

Sản phẩm trực tiếp chống dịch bảo vệ cộng đồng:

Nước rửa tay (khô | ướt), khẩu trang (vải | y tế), bộ đồ phòng chống dịch, kính đeo bảo hộ…vv

Sản phẩm nâng cao sức khoẻ, miễn dịch, phòng chống dịch:

Các loại Vitamin, thuốc, nước nhỏ mắt, nước súc miệng…vv

Sản phẩm về nhu yếu lương thực, tăng cường sức khoẻ phòng chống dịch:

Thực phẩm cần thiết hàng ngày như tôm, cá, thịt, gạo…

Tài liệu truyền thông phòng chống dịch của các tổ chức y tế xã hội.

– Các loại hình thiết kế đa dạng có thể bao gồm: Tờ rơi, tờ gấp, bao bì sản phẩm, banner quảng cáo website, tranh ảnh, poster, các tài liệu truyền thông về phòng chống dịch.

– Những sản phẩm nằm ngoài danh sách trên, chúng tôi sẽ cùng thảo luận với khách hàng trước khi tiến hành công việc.

Liên hệ hotline: 0866.808.829 để biết thêm chi tiết!